Překážky na cestě k sebepoznání

17.02.2020

Přirozeností člověka v každém období života je jeho ulpívání či omezování své vnitřní přirozenosti, kterou jóga rozeznává jako pět druhů strastí - překážek. Obecně lze říci, že jde zpočátku o nevědomou obrannou reakci na určitý druh akce. Způsob přistoupení k životním výzvám i obyčejným běžným situacím. Představme si obyčejnou situaci, ve které máme na výběr. Podle čeho se rozhodujeme? Jaké jsou naše motivy? Pokud ovšem nejde o naši profesní nutnost, ze které by bylo vyloučené odejít s odkladem, jsme tudíž přinuceni situací.

Podle Pataňdžaliho je definicí jógy zastavení změn mysli: Jogas citta vrtti nirodhah. Jógasútra 1.2. Pokud tak nastalo, předcházelo celému stavu očištění proudu vědomí a pochopení opravdové podstaty. Cesta vedoucí k pravému Poznání je v každém směru jógy ovlivňována překážkami (kléše), které nás dělí od skutečného sebepoznání. Jde o naší primitivní reakci, která nás vede k ulpívání a jisté ohraničenosti, jež nás nepustí za hranice pomíjivého světa. Reakce, která nám nedovolí vystoupit z koloběhu rození a umírání (samsára). Mnoho z našich reakcích je vytvářeno zdrojem karmického úložiště, přicházejí automaticky, a jiné reakce si nevědomě spouštíme sami na základě obranného mechanizmu bez vyššího poznání a sebepoznání.

"Ó Arjuno, ten, kdo prostřednictvím srovnání se svým vlastním já vidí skutečnou rovnocennost všech bytostí, v jejich štěstí i neštěstí, je dokonalý yogī." Bhagavadgītā 6.32 

Jaké kléše definuje Pataňdžali?

  • nevědomost (avidjá)
  • jáství, egoismus (asmitá)
  • připoutanost k příjemnému (rága)
  • nechuť k nepříjemnému (dvéša)
  • strach, lpění k životu (abhinivéša)

Jde o jednoduché rozdělení automatického sledu lidských reakcích, jejich postupnému uvědomování si a praxí jógy (tedy v konceptu komplexní realizace jógy opřená o skutečnou sampradáju, k čemuž je nedostačující pouze samotná praxe ásan). Krok za krokem můžeme vědomě kráčet na cestě životem, pokud budeme uvádět jednotlivé pokyny do praxe tak, aby byly odstraněny veškeré nečistoty, jež nás dělí od skutečného poznání Nejvyššího.  

"Pro toho, kdo má nezkrocenou mysl, je seberealizace obtížná, ale ten, jehož mysl je ovládnutá a jenž o seberealizaci usiluje správnými prostředky, má úspěch zajištěn. To je Můj názor." Bhagavadgītā 6.36