Jama, nijama a ásana - první tři stupně jógy

24.11.2019

Současná doba nabízí velice aktuální trend pohybu - jóga. Někdo si pod ní představuje způsob zdravého ohýbání, někdo alternativu k protahování a jiní ji přijímají takovou, jaká je. Jóga, která je představována na západě vypadá jako jógínské cvičení, které se předvádí v podobě ásan (pozic), ale ve skutečnosti jde o hluboký koncept, kde jsou právě pozice až na třetím místě. Cesta jógy je definována skrze Pataňdžaliho Jógasútru

"Jóga je zastavením změn mysli." Jógasútra 1.2

Na prvním místě stojí jama - pět zásad, které si kladou za cíl opuštění neprospívajících tendencí v myšlení, cítění a chování.

· Ahimsá (nenásilí, neubližování)

· Satja (pravda, nelhaní)

· Astéja (nekradení)

· Brahmačárja (pohlavní zdrženlivost)

· Aparigraha (nehromadění, nelpění)

Ahimsá není jen nenásilí myšlenek, které si dopřáváme přehršle dnes a denně, vztahuje se i k chování nebo k respektování ostatních živých bytostí, které mají nejen svojí cestu, ale i právo na život. Satja nás vybízí k upřímnosti a lásce k pravdě. Astéja hovoří o nekradení sobě i druhým - energie, prostor, vzájemný čas a pochopitelně i hmotné věci. Brahmačárja vysvětluje, jak je možné zachovávat energii, kterou lze přetavit ve fyzickou, psychickou a duševní sílu - najdeme zde mnoho kreativity a sebepoznání. Aparigraha je o umění být nenáročným a přijímat lidi, věci a situace tak, jak jsou.

"Není li tomu tak, ztotožňujeme se se změnami mysli" Jógasútra 1.4

Druhý stupeň tvoří nijama - pět posilujících postojů. Jsou návodem, jak být lepším člověkem a čím je možné posílit jamu.

· Sauča (udržení čistoty těla a mysli)

· Santóša (spokojenost; ta vnitřní přichází sama)

· Tapas (sebekázeň - vlastní rozhodnutí)

· Svádhjája (studium posvátných písem)

· Íšvarapranidhána (snaha učinit Boha/Íšvaru motivem veškerého svého jednání)

Respektování těchto pěti postojů předchází pokora, bez níž nelze dát vznik vyššímu vědomí a bez níž není možné jistý přesah - nadhled získat. Ruku v ruce jde se stezkou životem i důvěra. Pokud budeme věřit sobě a budeme mít dokonalé poznání o sobě sama, pak snadno pochopíme, že to, co se děje, má vždy vyšší smysl a vůli. Nic není jen tak. Směřování každého zvlášť ovlivňuje naše vědomí.

Třetím stupněm jsou ásany (pozice). Pokud přijmeme fakt, že naše tělo je jako kniha, tak v každé jednotlivé jógové pozici máme určitý příběh a jisté výchozí nastavení těla před vstupem do konkrétní ásany. Stav našeho těla můžeme identifikovat na základě jeho "průchodnosti" a schopnosti se přizpůsobit dané pozici. V případě omezení máme jedinečnou možnost využít léčivou schopnost dechu, který nám tuto oblast s pomocí našeho vědomí zprůchodní a tělem začnou procházet samo-léčivé procesy, které běžně vůbec nevyužíváme - což je v jógové praxi dovršeno poslední pozicí šavásány (pozice mrtvoly). Čím více si dovolíme být přítomní a pozorní k dechu, tím spíše získáme nejen zdraví, pružnost a pevnost našeho těla ale zejména pružnou, pevnou psychickou sílu a navíc, jako vedlejší účinek, překvapivě snadné vytvoření složitějších ásan. Dech je hybnou silou, umí nás vytrhnout z minulosti i z budoucnosti. Dokáže nás provést jednotlivými kapitolami našeho života, které dohromady vytvoří laskavou, pevnou a obětavou knihu.

Jsme žijící otisk toho, co máme v sobě. Hrubé tělo je takové, jaké je jemné tělo.