12 kouřových nocí - celý rok ve dvanácti dnech

20.12.2022

Zbývá jen několik málo dní do konce roku a máme tak možnost nahlédnout k prospěšnosti věcí, které v životě máme a děláme. Máme možnost prohlédnout, zda se na své cestě cítíme dobře a jdeme skutečně tou cestou, jakou si přejeme.. A pokud ne? Jsme plně schopni a připraveni pustit vše, co nám na této cestě nesvědčí a nepřináší sílu a spokojenost? Všechna ta místa, která běží jen díky setrvačnosti, všechny momenty, kdy se necítíme být sami sebou a uzavíráme se do svého vězení. To vše můžeme zvážit a přehodnotit. Umět věci pouštět je nezbytné a slunovratový čas je k tomu jako stvořený.

Pojďme si položit několik otázek:

Co mi bere energii?

Co už nepotřebuji a neprospívá mi to?

S čím nejsem v souladu?

Co potřebuji pustit?

Co už není udržitelné a je na čase to opustit?

Pusťme se davu a nechme se nést do míst, kde vládne větší lehkost a ve skutečnosti i větší jistota, neboť jediný, kdo si tady vše odpírá a nedovolí, jsme my sami.


Zimní slunovrat začíná 21. či 22. prosince a letos nastane 21.12. ve 22:48. O zimním slunovratu se vždy slavil návrat slunce, v tento čas je nejdelší noc a nejkratší den - doba největšího temna a současně očekávání návratu světla. Čas, kdy se můžeme ponořit do sebe a vynést své stíny na světlo. Hluboká introspekce. Vše, co na své cestě táhneme a přitom nám to odebírá tolik síly. Vše, co nás omezuje a je potřeba to zpracovat a pustit.

Dvanáct kouřových nocí naši předkové trávili v klidu a soustředili se na to, co bude následovat. Tyto dny byly bezčasím, čistou a svatou dobou.. Kouřové noci byly pojmenovávány podle očisty, kterou předci dělávali (pálili, odpouštěli, očišťovali a odpouštěli si), ale hovoří se i o mlhavých obdobích, kdy se mlžný opar vytvářel a propojoval krajinu i lesy zároveň v jeden oblak. Každý den Slunovratem počínaje strávili chvilku v koncentraci na první měsíc téměř ukončeného roku (první noc je zamyšlení nad prvním měsícem, tedy lednem, atd.) - přemítali nad hodnotami a brali si z každého měsíce nejen poučení, ale zároveň to nejlepší pro sebe. Odpouštěli sobě i druhým.


Jak prožít 12 kouřových nocí?

Někdo tyto noci odpočítává od Slunovratu jiný od Štědrého dne. Kdy s nimi začněte je čistě na vás. Já začínám 21.12. Najděte si chvilku jen pro sebe a do ní se opakovaně vracejte během dvanácti dní. Jeden den je zpracováním jednoho uplynulého měsíce počínaje lednem. Můžete ztrávit chvilku v rozjímání/usebrání nad sebou a vším prožitým v tento měsíc tak, aby se nechtěné nemuselo opakovat a vše žádoucí a potřebné naopak vyplulo na svět jako opora pro další čas. Poslouchejte, co vám vaše duše chce říct a zkuste od ní neutíkat do vnějšího světa. Vše potřebné již máte uložené v sobě. Najděte si způsob, jak se sebou můžete komunikovat - psaní zápisků, malování,... Určitě je vhodné zapalovat svíčky (lichý počet) a vykuřovat prostory i sebe (přírodními vonnými tyčinkami).

Kéž přijímáme vše takové, jaké je. V upřímnosti, s čistou myslí a otevřeným srdcem. Kéž dokážeme přijmout ve spokojené náladě všechny změny, které jsou pro nás zapotřebí, přestože jim třeba v dané chvíli úplně nerozumíme...